Jediechte um tse leëze en tse jebroeche
bij passende jeleëjehete.


Gedichten om te lezen en te gebruiken
bij passende gelegenheden.

 

 

 

Lees HIER hoe Cécile Hillen een gedicht

bij een afscheid gebruikte!

ABSJIED

AFSCHEID

 tsieter

doa bij die bruk
roesjende baach
kabbelende troane
leëvensvräud
ummer vashaode
noeëts loslosse
zoeë is blieve
bij diech
ing sjtim fluustert
mie leef

tsieter
durch 't lief
jezich daalt neer
nim diech óp
i mie wieze
zoeë is blieve

d'r jees
de baach
troane
fluustere
mie leef


2017

 trilling

 

daar bij die brug
ruisende beek
kabbelende tranen
levensvreugde
altijd vasthouden
nooit loslaten
zo  is blijven
bij jou
een stem fluistert
mijn lief

 

trilling
door het lijf
gezicht daalt neer
neem je op
in mijn wezen
zo is blijven

 

de geest
de beek
tranen

fluisteren
mijn lief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


versjienge

ópins bis te der
allang óngerweëgs
en noen bis te doa
tsaart winke
sjlaier danse
zuet sjtrieële
zoeë vashaode

doa-óp jewaat
nim diech mit
lieët in d’r oavend
zommernaat
raes i miech

ópins bis te doa
in d’r mörje
versjiengs te

bliets te

nim diech mit
i mie sjienge

 

2017

 verschijnen

 

opeens ben je er
allang onderweg
en nu ben je er
zacht zwaaien
sluier dansen
zucht strelen
zo vasthouden

daarop gewacht
neem je mee
licht in de avond
zomernacht
rust in mij

opeens ben je daar
in de morgen
verschijn je

blijf je

neem je mee
in mijn schijnen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tswiefel

zouw iech
bij diech blieve
of inne pónk zetse
wieër joa
mar da doch wade
tseruk joa
noa deë pónk
va wieër joa
of tseruk

iech wil jeweun
wie dan óch
bij diech zieë

zieë


2016twijfel

zou ik
bij je blijven
of een punt zetten
verder gaan
maar toch wachten
terug gaan
naar die punt
van verder gaan
of terug

ik wil gewoon
hoe dan ook
bij je zijn

zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 


joa

wat woar 't sjun
zeët d'r sjriever
um i mieng wöad
tse sjpraeche
de muite weëd
sjun doch
mit diech
dieng leefde
ze bliet i miech
i mie joa
i mie voetjoa
i mie blieve

um i mieng wöad
tse sjpraeche
iech zal bij
diech blieve
i laache
i troane
i zinge
vuural zinge

noeëts mieë verjaese
puutsj miene dank
iech keur diene oam
i mie zieë
i mie blieve
bij diech2016


gaan

wat was het mooi
zegt de schrijver
om in mijn woorden
te spreken
de moeite waard
mooi toch
met jou
jouw liefde
ze blijft in mij
in mijn gaan
in mijn weggaan
in mijn blijven

om in mijn woorden
te spreken
ik zal bij
je blijven
in lachen
in zingen
vooral zingen

nooit meer vergeten
kus mijn dank
ik streel je adem
in mijn zijn
in mijn blijven
bij jou

 

 

 

 

 

 


bis

de boot drieft
't zeel bolt ziech
bis kling ummer klinger
bis
verbij 't wasser

d'r vliejer drieft
d'r vluejel sjtrekt ziech
bis kling ummer klinger
bis
verbij de loeët

d'r miensj drieft
de vus junt
bis kling ummer klinger
bis
verbij 't leëve

bis
verbij bis

 

2016


tot

de boot  drijft
het zeil bolt zich
tot klein altijd kleiner
tot
voorbij het water

het vliegtuig drijft
de vleugel strekt zich
tot klein altijd kleiner
tot
voorbij de lucht

de mens drijft
de voeten gaan
tot klein altijd kleiner
tot
voorbij het leven

tot
voorbij tot

 

 

 

 

 

 

 

 sjtilte

wat hat sjtilte ós
tse zage
wat vilt vuur ós
tse loestere
tse hure

sjtilte hat jet
tse zage
nim diech rouw
vuural  rouw
alling  rouw

sjtilte hat alles
tse zage
tse loestere
tse sjwieje
i rouw

sjtilte
't heem
heem i rouw
heem


2016stilte

wat heeft stilte ons
te zeggen
wat valt voor ons
te luisteren
te horen

stilte heeft iets
te zeggen
neem rust
vooral rust
alleen rust

stilte heeft alles
te zeggen
te luisteren
te zwijgen
in rust

stilte
het thuis
thuis in rust
thuis

 

 

 

 

 

 


 

bejieën

 

blomme drieve

óp wassergolve
en zonnesjtroale

troanedrupe jlietsere

in de zon

reënboagklure

vermiesje ziech wies

 

erinnerónge en rouw

versjmiltse ziech i sjtilte

 

woa-i iech diech

bejieën

 

2012

 

 ontmoeten

bloemen drijven
op watergolven
en zonnestralen
tranendruppels glinsteren
in de zon
regenboogkleuren
mengen zich wit

herinneringen en rust
smelten in stilte samen

waar ik jou
ontmoet

 

 

 

 

 moment


jiddes moment
weëd jebore
durch miensj
jesjiechte
jesjraeve
wie dan óch
nui jebore in
't nieëkste
moment

de jesjiechte
hingernoa

 

2013moment

 

ieder moment
wordt geboren
door mens
verhaal
geschreven
hoe dan ook
nieuw geboren in
het volgende
moment

het verhaal
achterna

 

 

 

 

 

 

blui

 

blomme bluie
sjenke ziechzelver
mit klure
e blomme-leëvelang
wase, raeste i joarestsiete
bluie oes en ópnui
iech han doamit vrid
't jieët miech leëvenszin
jraad 't oes-jebluide
jieët troeës en zin

 

leëvenszin

 

2012


 bloei

bloemen bloeien
schenken zichzelf
met kleuren
een bloemenlevenlang
groeien, rusten in jaargetijden
bloeien uit en opnieuw
ik heb daarmee vrede
het geeft mij levenszin
juist het uitgebloeide
geeft troost en zin

 

 

 

 

 

 


nit mieë

 

die d'r nit mieë zunt
woeëne i noeëte
i jrave, bij sjtere
in d'r wink, de zon
die d'r nit mieë zunt
woare oeëts

 

die d'r nit mieë zunt
weëde je-ierd
mit vane, keëtse
blomme, bilder
die d'r nit mieë zunt
blieve

 

legke inne erm uvver
de sjouwer

 

2012


 


niet meer

die er niet meer zijn
wonen in noten
in graven, bij sterren
in de wind, de zon
die er niet meer zijn
waren ooit

die er niet meer zijn
worden geëerd
met vlaggen, kaarsen
bloemen belden
die er niet meer zijn
blijven

leggen een arm over
de schouder

 

 

 

 

 troer


leëve rèst
in 't bed
van de natoer
rouw jebórje
in de höal
van de naat
winkersjtub wingt
oes de hoare
joarestsiete
tieke rejelmieësieg
i sjtille klanke
jedruegde bleer
dwarrelend uvver de eëd
leed verburgt ziech
in de broeng reng
van oes-jebluide
roeëzebleer
i troer
vingere sjtrekke ziech
noa vrugjoar
'ne sjoeës
va leëve

va troer

 

2012
 rouw


leven rust
in het bed
van de natuur
rust geborgen
in de holen
van de nacht
winterstof waait
uit de haren
jaargetijden
tikken regelmatig
in stille klanken
gedroogde bladeren
dwarrelen over de aarde
leed verbergt zich
in de bruine randen
van uitgebloeide
rozenbladeren
in rouw
vingers strekken zich
naar voorjaar
een schoot
van leven
van rouw

 

 

 

 

 

leëft en bliet

 

inne ieskiechel
an de vinsterbank
waast in d'r vraos
sjmiltst in de zon
toeënt i wasser

 

ing klonetroan
óp e wies bakke
rolt i leed
verdampt i vräud
toeënt i confettidruup

 

ing klonetroan
kriesjt i miech
leëft i lóf
bliet i lit

 

2012

 

 

leeft en blijft

een ijspegel
aan de vensterbank
groeit in de vorst
smelt in de zonm
dooit in water

een clownstraan
op een witte wang
rolt in leed
verdampt in vreugde
dooit in confettiedrdruppel

een clownstraan
huilt in mij
leeft in lucht
blijft in licht

 

 

 

 

 
sjtrak

doe koams
d’r zin van d’r daag
de vräud van de zon
doe jongs
mies van d’r sjmies
troane van d’r reën
doe bloofs
dreum van d’r oavend
rouw van de naat

en mörje
bis te werm doa

bis sjtrak

2022
straks

jij kwam
de zin van de dag
de vreugde van de zon
jij ging
slecht van de motregen
tranen van de regen
droom van de avond
rust van de nacht

en morgen
ben je er weer

tot straks

 

 

 

 

 

   ...meer gedichten over afscheid...