Gedichten om te lezen en te gebruiken
bij passende gelegenheden.

 


Gedichten om te lezen en te gebruiken
bij passende gelegenheden.

 

 

 

JEBOERT

GEBOORTE

 

 

 

thiago


inne tsóg trukt
oma opa
d'r patenónk vuuróp
an de hank van d'r pap
danst d'r valentino
't fes van 't nui breursje
in de erm van de mam

thiago, iech bin doa
nui leëve
sjtreumend wasser

inne tsóg trukt
jraad nog jannewaar
sjtroalende winkter
vrugjoarlóf
't sjalt durch de sjtroase
e könnikskink jebore
thiago

 

bij de jeboert van d'r thiago, 
31 jannewaar 
2014

 thiago

een stoet trekt
oma opa
de peetoom voorop
aan de hand van de vader
danst valentino
het feest van het nieuwe broertje
in de armen van de moeder

thiago ik ben er
nieuw leven
stromend water

een stoet trekt
net nog januari
stralende winter
voorjaarlucht
het klinkt door de straten
een koningskind geboren
thiago

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 annablom

 
't kluurt ruucht
 jebore in 'ne jaad
waast oes de eëd
va mam va pap
annablom zoeë leef
danst in d'r wink
beugt ziech
jeduldieg
inne jrós
 
mieng blui
sjenk iech uuch
 
bij de jeboert van 't annabloem,
zessing fibberwaar
2014annablom

 
het kleurt ruikt
geboren in een tuin
groeit uit de aarde
van moeder van vader
annablom zo lief
danst in de wind
buigt zich
geduldig
een groet
 
mijn bloei
schenk ik jullie

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rosalie

´t weëd zommer
de loeët blauw
himmels bauw
wólke wollieg wies
tseechene ing jesjiechte
 
't nuits dwarrelt neer
mit engelevere
vüejel fleute
e kink is jebore
klinkend wie e lid
óp miepmöpvlüejel
züver wasserkloar
 
welkom bij ós
zonnekink
welkom Rosalie
e lid is jebore
 
vuur de deuf van 't Rosalie
2010

 Rosalie

 
het wordt zomer
de lucht blauw
hemels blauw
wolken wollig wit
tekenen een verhaal
 
het nieuws dwarrelt
met engelenveren
vogels fluiten
een kind is geboren
klinkend als een lied
opvlindervleugels
zuiver waterhelder
 
welkom bij ons
zonnekind
welkom Rosalie
een lied is geboren

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

vesper
 
zóndiegskink
jebore midwinkter
in 't hoes an de maas
rivier sjtreumend
zilver lametta lint
leefdessjlaier
 
vesper
oavendsjteer
sjtroalend
krismes
de daag lenge
verlangend vrugjoar
leëvens-jeluk
in de erm
va mam va pap
sjlietesjelle kliengele
e lid carolina
oma opa
tant nónk
vare mit
 
vesper
sjtroalend
leëvensvräud
bejrust d'r mörje
in de naat.

 

vesper
 
zondagskind
geboren midwinter
in het huis aan de maas
rivier stromend
zilveren lametta lint
liefdessluier
 
vesper
avondster
stralend
kerstmis
de dagen lengen
verlangend voorjaar
levensgeluk
in de armen
van moeder van vader
sleeëbellen klingelen
een lied carolina
oma opa
tante oom
rijden mee
 
vesper
stralend
levensvreugde
begroet de morgen
in de nacht

 

 

 

 

 


 

 


 

elisa
 
wólke drieve
sjwanger va leëve
drupe i sjneivlokke
dwarrele, danse
ing dekke va
leëvensvräud
 
e jesjenk jewikkeld
i  wermde va sjtrue
raest óp engelevluejel
oes vrauw, man
eëd jebore
mit zörrieg um
e himmels-jesjenk
e krislid klinkt
e kink is jebore
e detsembermeëdje
elisa
 
bij de jeboert van 't elisa
15-12-2011
 

elisa
 
wolken drijven
zwanger van leven
druppels in sneeuwvlokken
dwarrelen, dansen
een deken van levensvreugde
 
een geschenk gewikkeld
in warmye van stro
rust óp engelenvleugels
uit vrouw, man
aarde geboren
mit zorg om
een hemelsgeschenk
een kerstlied klinkt
een kind is geboren
een decembermeisje
elisa
 

 

 

job


oes
sjtee bluie
pap mam kinger
vunnef kótbijee

oes
miensjeheng 
werm poliest
keurt d’r opa
oge van de
oma laache

d’r job
jlenzend i bild
veerle imke sjtroale
drage e broor
d’r job
óp miensjeheng
de mam d’r pap

d’r job
i ziene jaad
e  bild van e kink

oes
ee sjtuk


bij de jeboert van d'r Job, vunnef oktober 2017

 

 

job

uit
steen bloeien
pap mam kinderen
vijf kort bijelkaar

uit
mensenhanden
warm polijst
aait opa
ogen van de
oma lachen

job
prachtig in beeld
veerle imke stralen
dragen een broer
job
op mensenhanden
mam pap

job
in zijn tuin
een beeld van een kind

uit
een stuk

 

 

 


 

 

perre

naam vuur rots
um e hoes tse drage
vol leëve
jeboare in d’r middieg
oeësterklure nog frisj
kunt dansend
i vlokke wies
sjpreit ziech oes
in ing dekke
va leefde
uvver ós

perre
ing sjneivlok
in ’t vrugjoar
bringt wermde
in de kouw
sjmiltst in ós hats
va jeluk

bij de jeboert van d'r Perre, zes april 2021

 

 

 

perre

naam voor rots
om een huis te dragen
vol leven
geboren in de middag
paaskleuren nog fris
komt dansend
in vlokken wit
spreidt zich uit
in een deken
van liefde
over ons

perre
een sneeuwvlok
in het voorjaar
brengt warmde
in de kou
smelt in ons hart
van geluk