bis

de boot drieft
't zeel bolt ziech
bis kling ummer klinger
bis
verbij 't wasser

d'r vliejer drieft
d'r vluejel sjtrekt ziech
bis kling ummer klinger
bis
verbij de loeët

d'r miensj drieft
de vus junt
bis kling ummer klinger
bis
verbij 't leëve

bis
verbij bis

 

2016