bron

sjtroase plaie
vinge ziech rónk
de bron woa-i
wasser beweëgt
leëve sjprietst
tuen va drupe
klattere noeëte
in ’t lid van
d’r sjoeëlmeester
wasser vang aa
tse sjprietse
kinger sjtimme klinke
foesballe óp leëve
en doeëd
plai teëje plai
doch de bron verbingt
könnieglieg sjtoots
zörg van de noabersjaf
vuur ee

‘t wasser klatsjt
jolft in de sjprietsbron
de banke róngserum
raeste wade óp
jesjiechten
sjtrekke ziech oes
d’r mónk van d’r
lange Hans
de liemenaadfabriek
d’r foesbalkloep
de brónk
’t sjmoekele
de Nuisjtroas

jesjiechten va de
bouwerwei
leëvensbron

2016