(laat u voorlezen!)

 

 

d'r zieëner

bilder i weer en wink
‘ne vóspad vol va koens
binne i hoes sjilderije
va moer bis moer
zaal noa zaal
ze heëve diech óp
boave de eëd
effe e sjtuk is jenóg um
óp dreumhuegde tse sjweëve
óngertusje d’r kuunsler jevange
i perspectief
tsirkele, ekke, sjtriefe
zie leed
en an duur bluie
zonneblomme
van d’r zieëner
d’r van Gogh
boese ziechzelver

 


2015