(laat u voorlezen!)

 

 

Wien

 

zóndiegmörje
Donau vaal
sirene durch verlosse
sjtroase
Doomklokke loeë
koer- en órjelsjal
sjtiegt óp himmelsledder
wierrookwólke drieve
terrasse völle ziech
telder mit Sachertorte
peëds-jetrampel
fiaker rolle uvver sjtroasesjting
touriste kniepse selfies
sjpatsere hinger
jidse mit sjilder
tseeche jesjiechte va
klassiesje bouwwerke
mit kuchtuer
Jugendsjil jieëvel
i kóffferjreun kluur

terrasse in de middiegzon
Schnitzel dreivieëdeltak
Wiener wien
Donau kluurt blauw
inne zóndieg i Wien

 

2015