mis202008
mis202009
mis202010
mis202011
mis202012
mis202013

  

mis

wat mis iech diech
umdat-s wal d’r bis
mar wied voet
joa doe has reët
vier hant ós zoeë
vöal vertseld
kót bijenee
in inne oam
zoeë werm
drónke oes ee jlaas
wien van joare
rieft i sjmaach
va diech
iech veul

diech 

 

 


mis

 

misse en feële betseechene ’t zelfde. Iech mis diech of doe fels miech.

 

 

Mai
D’r vruiere Reumiesje naam van d’r mond mai is Maius.

 

Planete

Venus sjteet in de ieëtsjte helf van d'r oavend in 't nordweste. Jans kloar tse zieë. Óp een-entswantsieg mai sjtunt Venus en Mercurius an 't bejin van d'r oavend kót bijenee. 't Mörjens zunt in 't zuudoste de planete Mars, Saturnus en, Jupiter tse zieë.


 

 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

 


Jediech van d'r mond

 
 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Maandagavond 18 januari 2021
19.30 - 21.30 uur
Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3, Kerkrade.

Namens Stichting De Drie Ringen nodig ik jullie uit voor een avondje met de Kerkraadse dialectschrijver, Wim Heijmans.
Op het tweede festival Sjiek, kreeg Wim Heijmans voor zijn boek, D'r Jank van de Tsiet, de Sjiek Literatuurprijs 2019. Het boek beschrijft in tientallen verhalen en gedichten hoe de tijd verloopt van begin januari tot eind december.
Aansluitend aan de boekenweek komt Wim voor ons een lezing verzorgen. Het belooft een mooie avond te worden.... voor wie houdt van literatuur, poëzie, taal en dialect of wie daar nieuwsgierig naar is. Laat u verrassen!
Interesse? Dan kun u zich opgeven via onze website: www.dedrieringen.org
Kosten € 10,00 inclusief aangekleed kopje koffie of thee.

 

Vertaling gedicht


mis

wat mis ik jou
omdat je wel er bent
maar ver weg
ja je hebt gelijk
wij hebben elkaar zo
veel verteld
dicht bijelkaar
in een adem
zo warm
dronken uit een glas
wijn van jaren
rijpt in smaak
va jou
ik voel

jou
 


 

 


 Jriep

Tswai joar jeleie zunt ze d’rmit aajevange. De jonge va vruier oes de tsiet van de jonge-sjoeël. Ze treffe ziech in ’t vrugjoar en in ’t noajoar. Inne daag ónger hön. Óngerweëgs i hön erinneroeng. Vertselle, laache. Sjpatsere, zitse. An d’r dusj, óp ing bank. Joa vuural in ’t vrugjoar bij d’r Pee. Deë woeënt bij inne jroeëse busj. Doa sjteet ing bank. De jruëtste van de welt. Zoeëvöal plaatsj. Mar ze zetse ziech doa ummer óp, kót bijenee. Komiesj. Zoeng jroeëse bank en e truubje va vunnef man teëjenee. Noen in ’t vrugjoar is ’t werm ezoeë wied. Evver óp deë leëftsiet.’t Is tse riskant. Inne janse daag aafsjtsand haode. Kalle durch e mónkkepje. In inne auto mit plastic roete tusje de sjteul. En da óp die jroeëse bank. Wied oeseree. Dat is jee jezich. Nae, ze wade bis werm plaatsj is. Kót bijenee. Wie hön erinneroeng. Oes de tsiet van de A-jriep. De sjoeëlbanke woare doe ing tsiet leëg. Die hant óp hön
jewaad. Zoeë óch de bank in d’r busj. Hön plaatsj bliet werm. In de tsiet.

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

873818
vandaag78
gister129
deze week466
maand5878