jezich201901
jezich201906
jezich201907
jezich201908
jezich201909

   

jezich


kristal wies
jezeefd oes
ing joodrivier
durchsjiengend
tsaart lipperoeë
lieët bakkehoed
jezichsleefde
werm keurjeveul
inne zóndieg
midde in de waech
vrugjoartek
beuje noa-ee
in de wermde
van deë daag
 

midde in de waech
van alle daag
mie leef

 

 

 

 

Jezich

D’r oesdrók van ’t jezich kan e wiechtieg tseeche zieë wie inne ziech veult. De Mona Lisa is ee va de bekankdste jezichter óp de welt. ’t Is e sjilderij van d’r Leonarda da Vinci.

 

 

 

 

April
D’r mond april is bekankd um de wietse óp d'r ieëtsjte daag en jemindlieg d'r fesdaag van d'r Oeësterhaas.

 

Planete

Venus sjteet in de ieëtsjte helf van d'r oavend in 't westnordweste. Jans kloar tse zieë. Doabij vluut jiddere oavend vanoes 't weste 't roemsjtation ISS uvver Limburg. De tsiete kan me zieë óp d'r teleteks bij L1, blz. 196. Óp drei april kan me mit inne verrekieker rónk Venus de sjtere jeneumd Plejaden zieë. Zes-entswantsieg april sjtunt d'r mond en Venus kót bijenee in 't zuudweste. Tsing april, 't mörjens um vunnef oer drissieg zunt in 't zuudoste de planete Mars, Saturnusen, Jupiter tse zieë. Ze sjtunt praktiesj óp inne sjtrich.


 

 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

 


Jediech van d'r mond

 
 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Maandagavond 16 maart 2020
19.30 - 21.30 uur
Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3, Kerkrade.

Namens Stichting De Drie Ringen nodig ik jullie uit voor een avondje met de Kerkraadse dialectschrijver, Wim Heijmans.
Op het tweede festival Sjiek, kreeg Wim Heijmans voor zijn boek, D'r Jank van de Tsiet, de Sjiek Literatuurprijs 2019. Het boek beschrijft in tientallen verhalen en gedichten hoe de tijd verloopt van begin januari tot eind december.
Aansluitend aan de boekenweek komt Wim voor ons een lezing verzorgen. Het belooft een mooie avond te worden.... voor wie houdt van literatuur, poëzie, taal en dialect of wie daar nieuwsgierig naar is. Laat u verrassen!
Interesse? Dan kun u zich opgeven via onze website: www.dedrieringen.org
Kosten € 10,00 inclusief aangekleed kopje koffie of thee.

 

Vertaling gedicht


gezicht

kristal wit
gezeefd uit
een goudrivier
doorschijnend
zacht lippenrood
lichte wangenhuid
gezichtsliefde
warm streelgevoel
een zondag
midden in de week
voorjaartakken
buigen naar elkaar
in de warmte
van die dag

midden in de week
van alle dagen
mijn lief

 


 

 


 

 


 

Zin

De zon sjiengt óp de moer van d’r sjtal. Bij d’r Hannes hingenum. D’r sjtal van d’r fiets. Deë wakker is oes d’r winktersjlof. D’r fiets weëd binne jehaode durch jet klings. Jet klings oes de natoer. De natoer woa d’r Hannes mit d’r fiets jans jet sjtonde verbliet. Um sjtilte. Um rouw van ’t leëve. Nit um voet tse vare. Voet oes hektiek. Nae, um tse zieë bij d’r zin. Woa jeet ’t um? Ing vroag woa heë in ’t leëve van alle daag ejentlieg noeëts lang bij sjtil sjteet. Waal in de natoer. Doa woa al bejint. Woa al óphuet. Wieër jeet.
Noen zitst e bij ziech hingenum. Heem. Doa woa heë vertrukt i zieng kielometere. En woa heë werm tseruk kunt. Óp ’t benks-je teëje de moer van d’r sjtal. In de vrugjoarzon. In de rouw kótbij heem. Mit zieng jedanke óngerweëgs. In d’r zin. ’t Leëve.
Inne miepmop fladdert durch d’r jaad. Jet klings oes de natoer. Jieët e jeveul va vrijheet. D’r Hannes kiekt d’r miepmop noa. Deë danst uvver de hek. Noa de angere. In de welt. ’t Leëve.
Heë sjteet óp. Maat de duur van d’r sjtal óp. De duur noa d’r fiets. Noa d’r waeg. Noa zin. Noa angere. Um tse dele.
‘Jedóld,’ fluustert e.
Lekt ing hank óp d’r zaal.

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

860260
vandaag210
gister265
deze week1592
maand1001