lees hier meer over: 

 

 INTRO 

 

 EDUCATIE 

 

 COMMUNICATIE 

 

 ACTIVITEITEN 

 

 NIEUWSBRIEF 

 


Stadsdichter Kerkrade plannen & update
31.01.2023, Wim Heijmans

 

 

 

EDUCATIE


Het enthousiasmeren voor het Kerkraads dialect van jonge doelgroepen, kinderen, jongeren zie ik als een van mijn belangrijkste taken. Dit wil ik doen door in te zetten op zowel binnenschoolse als buitenschoolse activiteiten. Hiermee streef ik er naar ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verankeren van het Kerkaads dialect in het curriculum van scholen in Kerkrade én (op kortere termijn) de taal een vaste plek geven in het bestaande cultuureducatieve aanbod voor het onderwijs. Zodat we zeker weten dat alle kinderen en jongeren in Kerkrade kennismaken met deze mooie taal, hiermee actief aan de slag gaan en dat we op deze wijze een belangrijke bijdrage aan hun culturele- en taalontwikkeling leveren.
De volgende activiteiten zou ik graag in samenwerking met Gemeente Kerkrade en De HuB Kerkrade willen ontwikkelen/opzetten:

•    JeugdStadsdichter, om kinderen en jongeren te bereiken én actief te betrekken wil ik in de komende twee jaar een traject starten waarin we op zoek gaan naar de JeugdStadsdichter van Kerkrade, een ambassadeur voor Kerkraadse taal en poëzie voor kinderen en jongeren. Het project is een manier om de taal onder de aandacht te brengen van deze jonge doelgroepen en ze uit te nodigen zelf actief ermee aan de slag te gaan. Voor dit project heb ik verkennende gesprekken gevoerd met Sidney van de Berg van de Stichting Positieve Stad.  Hier gaven een groep van kunstenaars, rappers, cineasten, jong en oud samen vorm aan een idee voor verbondenheid tussen mensen en tijd in het project van Kerkrade West. De opgedane ervaring in dit project kan de basis zijn voor het Jeugdstadsdichterproject.
Het idee van verbondenheid zal een basis kunnen zijn voor een betrokkenheid van jeugd bij poëzie en dialect.

•    De Kirchröadsj Plat-leerkracht van het jaar verkiezing. In deze verkiezing gaan we op zoek naar de bevlogen leerkracht die het Kerkraads dialect op inspirerende wijze inzet. Omdat het dialect nog geen vaste plek in het onderwijs heeft, hebben we deze betrokken leerkrachten nodig. De verkiezing is een middel om de bewustwording van het belang van het dialect te vergroten, leerkrachten in het zonnetje te zetten en leerkrachten/scholen die nog niet aan de slag zijn met het dialect te inspireren.

•    WO II- project ‘De Kelder’, een toneelvoorstelling met educatief pakket voor scholen in het primair onderwijs in Kerkrade. Leerlingen gaan hiermee actief aan de slag met thema’s als vrijheid, oorlog, geschiedenis van Kerkrade en natuurlijk de Kerkraadse taal en poëzie . De toneelvoorstelling is een project van Marc Charlier (producent), Roger Lataster(acteur), Kevin Starmans (Historicus) Wiel Hamers (pianist) en van mij. Het theaterstuk D’r Kelder (gebaseerd op het gelijknamige door mij geschreven verhaal) gaat over de laatste dagen van de oorlog in Kerkrade.

•    Kingerkalkloep, deze ‘kloep’ is gebaseerd op een project rondom taal voor leerlingen waar ik in het verleden tijdens mijn onderwijzersloopbaan samen met de bibliotheek aan werkte.  Dit project zal worden georganiseerd in samenwerking met de HuB, hiervoor heeft al een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden.